اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی مکانیک
نام قدیر
نام خانوادگی اسماعیلی
رشته تحصيلي مهندسی مکانیک
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری بورسیه