اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی صنایع
نام مصطفی
نام خانوادگی جعفریان جلودار
شماره تماس 01212517077
پست الکترونیکی m.jafarian@iauamol.ac.ir
رشته تحصيلي مهندسی صنایع
مرتبه علمي مربی
سمت رییس باشگاه پژوهشگران جوان
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده فنی و مهندسی
كشور محل اخذ ایران