اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی عمران و معماری
نام صبا
نام خانوادگی جهانگیر
رشته تحصيلي مهندسی معماری
مرتبه علمي مربی
سمت مدیر گروه معماری
نوع همکاری تمام وقت