اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی عمران و معماری
نام علی
نام خانوادگی اسفندیاری فرد
رشته تحصيلي مهندسی عمران
مرتبه علمي مربی
سمت مدیر گروه عمران
نوع همکاری تمام وقت