اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی عمران
نام علی
نام خانوادگی اسفندیاری فرد
رشته تحصيلي مهندسی عمران
مرتبه علمي مربی
سمت مدیر گروه عمران
نوع همکاری تمام وقت