اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی عمران
نام غلامعلی
نام خانوادگی بهزادی
رشته تحصيلي مهندسی عمران
مرتبه علمي استادیار
نوع همکاری تمام وقت