اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کامپیوتر و برق
نام حمید
نام خانوادگی توکلایی
پست الکترونیکی h.tavakkolaee@iauamol.ac.ir
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر- معماری
مرتبه علمي مربی
سمت رییس آموزشکده سما
نوع همکاری تمام وقت