اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کامپیوتر و برق
نام سیدمحمد مهدی
نام خانوادگی حسنی
پست الکترونیکی m.m.hasani@iauamol.ac.ir
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر- معماری
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت
دانشکده فنی و مهندسی
كشور محل اخذ ایران