اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کامپیوتر و برق
نام ذبیح اله
نام خانوادگی احمدپور
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت