اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه مهندسی کامپیوتر و برق
نام سیدوحید
نام خانوادگی جلالی
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
مرتبه علمي مربی
نوع همکاری تمام وقت