انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      تابلوی اعلانات
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :
برای دریافت فرمهای مربوط به پایان نامه
اینجا کلیک نمایید

برای دریافت نتایج بررسی پروپوزالهای تائید شده نیمسال اول 96-95اینجا کلیک نمایید.
برای دریافت نتایج فرم صفر تایید شده فرم صفر تائید شده نیمسال اول 94
اینجا کلیک نمائید

برای دریافت نتایج بررسی پروپوزالهای تائید مدیر گروه مورخه 09
-03-96 اینجا کلیک نمایید.
برای دریافت نتایج فرم صفر تایید شده مورخه 09-03-96
اینجا کلیک نمائید


اخبار