انتخاب وب سایت
  • تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد :
برای دریافت فرمهای مربوط به پایان نامه
اینجا کلیک نمایید

برای دریافت نتایج بررسی پروپوزالهای تائید مدیر گروه مورخه 23
-11-95 اینجا کلیک نمایید.
برای دریافت نتایج فرم صفر تایید شده مورخه 23-11-95
اینجا کلیک نمائید

تاریخ تحویل پروژه درس طراحی معماری یک استاد کرباسچی از تاریخ 95/11/20 به  95/11/27 تغییر یافت