انتخاب وب سایت
  • اسامی کارکنان

ردیف

اسامی کارکنان

پست سازمانی

شماره تماس

 

1

ساحل جاهد

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی (عمران-راه، عمران-سازه، معماری، مکانیک- تبدیل انرژی، مدیریت صنعتی و مدیریت اجرایی)

43217215

2

جواد رمضانی

خدمات آموزش

43217214

 

3

حبیب نوایی

کارشناس آموزش (عمران کلیه مقاطع به غیر از کارشناسی ارشد)

43217220

 

 

 

4

محمود ابوالحسنی

کارشناس آموزش (کارشناسی پیوسته و تکنولوژی معماری، کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی متالورژی، تکنولوژی جوشکاری و کاردانی متالورژی)

43217216

 

6 مژده تنها مسئول پژوهش دانشکده 43217218