انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > رئیس دانشکده
 


نام و نام خانوادگی:
دکتر امیرحسین آزادنیا

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

گرایش: صنایع

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 2517222-0121

آدرس الکترونیکی:

azadnia.ie@gmail.com