انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > معاون دانشکده


نام: قدیر 
          
نام خانوادگی: اسماعیلی  
   
 رشته تحصیلی:  مهندسی مکانیک


گرایش: تبدیل انرژی    

      
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
  

مرتبه علمی: استادیار   
 
شماره تماس: 01212517210


آدرس الکترونیکی:qesmaili@iauamol.ac.ir