انتخاب وب سایت


 

 نام: قدیر      

نام خانوادگی: اسماعیلی   
     
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

 

گرایش: تبدیل انرژی  
   
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی  
 

مرتبه علمی: استادیار             

               شماره تماس: 01212517211                          

 

آدرس الکترونیکی: qesmaili@iauamol.ac.ir