انتخاب وب سایت

            

نام: شبنم
     
نام خانوادگی: حسینی
             
رشته تحصیلی: متالورژی

گرایش: ذوب فلزات
                
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی 

مرتبه علمی: استادیار
           
شماره تماس: 01143217208  
                    

آدرس الکترونیکی: