انتخاب وب سایت

            

نام: سید ابراهیم
     
نام خانوادگی: وحدت
             
رشته تحصیلی: متالورژی

گرایش: ذوب فلزات
                
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی 

مرتبه علمی: استادیار
           
شماره تماس: 01143217210 
                    

آدرس الکترونیکی: e.vahdat@iauamol.ac.ir