انتخاب وب سایت
 

نام: امیرحسین     
     
نام خانوادگی: آزادنیا
  
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع  

گرایش: صنایع 
                  

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی   

مرتبه علمی : استادیار   
              
                    شماره تماس:  01143217209     
                                  
آدرس الکترونیکی:  azadnia.ie@gmail.com