انتخاب وب سایت
 
 
 

نام: حسین
   
نام خانوادگی: قاسم نژاد مقری

رشته تحصیلی: عمران 

گرایش: -

  
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  

مرتبه علمی: مربی       
  
شماره تماس: 01143217211    

آدرس الکترونیکی: