انتخاب وب سایت
  • مدیران گروههای آموزشی

                       گروه  معماری

                   گروه مهندسی شیمی

                   گروه مکانیک

                   گروه متالورژی

                   گروه عمران

                   گروه مدیریت ( صنعتی و مالی )

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مدیر گروه معماری
 مدیر گروه مهندسی شیمی
 مدیر گروه مکانیک
 مدیر گروه متالورژی
 مدیر گروه عمران
 مدیر گروه مدیریت ( صنعتی و اجرایی )