انتخاب وب سایت
  • مدیران گروههای آموزشی > مدیر گروه معماری
 

                                                                  

نام: معصومه
    
نام خانوادگی: هدایتی مرزبالی
 
رشته تحصیلی: مهندسی معماری  

گرایش: -

                     
مقطع تحصیلی: دکتری
   
مرتبه علمی: استادیار
 
شماره تماس: 01143217210