انتخاب وب سایت
  • مدیران گروههای آموزشی > مدیر گروه معماری
 

                                                                  

نام: فاطمه
    
نام خانوادگی: ابراهیم زاده
 
رشته تحصیلی: مهندسی معماری  

گرایش: -

                     
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  
   
مرتبه علمی: مربی   
 
شماره تماس: 01143217224