انتخاب وب سایت
  • قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها
نمایش بر اساس 
 آیین نامه کارآموزی
دانشجویان عزیز آیین نامه را از این قسمت دانلود نمایند.
چهارشنبه 17 آبان 1391
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته
دانشجویان عزیز آیین نامه را از این قسمت دانلود نمایند.
چهارشنبه 17 آبان 1391
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
دانشجویان عزیز آیین نامه را از این قسمت دانلود نمایند.
چهارشنبه 17 آبان 1391
دانلود فایل پیوست
 آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشجویان عزیز آیین نامه را از این قسمت دانلود نمایند.
چهارشنبه 17 آبان 1391
دانلود فایل پیوست